Najpóźniej przed dniem pierwszej sprzedaży towarów lub wykonaniem usługi, które są opodatkowane VAT, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk VAT-R. Powinni o tym pamiętać przedsiębiorcy, którzy zamierzają uruchomić firmę po sezonie wakacyjnym, na przykład z początkiem września (nie dotyczy to podatników wznawiających działalność po zawieszeniu). Złożenie w terminie tego formularza daje bowiem prawo do odliczenia podatku od zakupów zgodnie z przepisami ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

– Podatnik, który będzie dokonywał czynności opodatkowanych VAT z np. 1 września, powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne w najbliższym dniu pracy urzędu poprzedzającym ten dzień – mówi Marek Sikorski, młodszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych.

Jednocześnie podatnicy, którzy są zwolnieni z VAT (na podstawie art. 13 ust. 1 i 9 ustawy), oraz ci, którzy dokonują wyłącznie czynności zwolnionych (na podstawie art. 43 ust. 1 oraz art. 82 ust. 3 ustawy), mają możliwość, lecz nie obowiązek, złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Przedsiębiorcy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu mogą być zwolnieni podmiotowo, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 tys. zł. Przedsiębiorcy powinni złożyć VAT-R do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności opodatkowanej VAT.

Po złożeniu druku VAT-R naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego lub jako podatnika VAT zwolnionego. Status podatnika VAT czynnego umożliwia odliczanie podatku naliczonego (od zakupów). Daje to prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (ze sprzedaży towarów czy usług). Przedsiębiorca zwolniony podmiotowo z VAT takiej możliwości nie ma.

Ważne!

Jeżeli czynności opodatkowane VAT wykonywane są na terenie objętym zakresem działalności dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to formularz VAT-R należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania