Podatnicy, których rozlicza pracodawca, mogą przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem że sami złożą zeznanie roczne – twierdzi Ministerstwo Finansów. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1902/10, nieprawomocny). „DGP” dotarł do pisemnego uzasadnienia tego wyroku.

Sąd uznał, że gdy pracownika rozlicza pracodawca, podwładny może przekazać 1 proc. podatku, składając wniosek (podanie) w swojej firmie albo w urzędzie skarbowym. Nie musi przy tym składać zeznania podatkowego.

Zdaniem sądu przeszkodą do złożenia wniosku o przekazanie 1 proc. podatku nie może być brak odpowiednich rubryk na wpisanie wpłat jednoprocentowych w formularzach PIT-12 (składa go pracownik, który chce, żeby pracodawca go rozliczył) oraz PIT-40 (roczne obliczenie podatku, które składa pracodawca za pracownika).

Mimo że wyrok dotyczył stanu prawnego z 2008 roku, zdaniem ekspertów podatkowych ma zastosowanie również obecnie. Eksperci zgadzają się z sądem, że nie ma podstaw do różnicowania sytuacji podatników rozliczających się samodzielnie oraz tych, których rozlicza płatnik, czyli pracodawca.

– Przepisy ustawy o PIT oraz wzory formularzy podatkowych muszą być dostosowane do możliwości przekazania 1 proc. podatku. Powinno to dotyczyć również tej sytuacji, gdy rozliczenie roczne jest dokonywane przez płatnika. Nie powinno to wiązać się z koniecznością składania zeznania rocznego przez pracownika – uważa Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy z kancelarii LTA.

Zbigniew Błaszczyk, doradca podatkowy w Tax-US Podatki Doradztwo, uważa, że brak możliwości wskazania 1 proc. podatku dla potrzebujących w drukach PIT-12 lub PIT-40 to ewidentny błąd ministra finansów, który jest zobligowany do określania wzorów deklaracji, zeznań, informacji czy oświadczeń. Według eksperta przez zaniedbanie ministra podatnicy zostali pozbawieni prawa do przekazywania wpłat jednoprocentowych.

Pracodawca, który rozlicza pracownika na druku PIT-40, może przekazać 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego, którą wybierze podatnik. Taki wniosek płynie z pisemnego uzasadnienia do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1902/10).

Fiskus inaczej podchodzi do sprawy. Według urzędników przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest możliwe pod warunkiem, że podatnik sam złoży zeznanie roczne. Sąd z takim poglądem się nie zgodził.

1 proc. dla organizacji

Wyrok warszawskiego sądu dotyczył stanu prawnego z 2008 r. Skarżący wskazał, że planuje złożyć pracodawcy oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego (PIT-12). W efekcie roczne obliczenie podatku (PIT-40) sporządzi pracodawca. Skarżący twierdził, że na podstawie złożonego oświadczenia naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek przekazania 1 proc. podatku na rzecz wskazanej przez niego organizacji pożytku publicznego. Minister finansów wydający interpretację stwierdził jednak, że możliwość przekazania 1 proc. na rzecz organizacji przysługuje wyłącznie podatnikom rozliczającym się samodzielnie, ponieważ w formularzu PIT-40 nie przewidziano rubryki dla tego typu wpłat.

Jak wyjaśnia Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w LTA, sąd uznał, że brak odpowiednich rubryk w formularzach PIT-12 i PIT-40 nie może być przeszkodą do złożenia wniosku o przekazanie 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, gdy podatek jest rozliczany przez pracodawcę. Sąd wskazał, że w takiej sytuacji wniosek (podanie), który spełnia ogólne wymagania zawarte w Ordynacji podatkowej, pracownik może przekazać pracodawcy albo samodzielnie złożyć w urzędzie skarbowym. Nie musi składać zeznania podatkowego.

– Sąd podkreślił, że zgodnie z konstytucyjną zasadą równości nie powinno się różnicować sytuacji podatników co do możliwości przekazania 1 proc. podatku ze względu na fakt, czy podatek z tego samego źródła przychodu jest rozliczany przez podatnika, czy przez płatnika (pracodawcę) – tłumaczy Jarosław Ziółkowski.