Brak możliwości przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem zakładu pracy lub organu rentowego nie prowadzi do nierównego traktowania podatników, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19600/10). Tym samym MF odniosło się do wyroku WSA w Warszawie z 22 października (sygn. akt III SA/WA 1902/10), który uznał że pracodawca, który rozlicza pracownika na PIT-40, może przekazać 1 proc. organizacji pożytku publicznego. Informowaliśmy o tym w „DGP” nr 9 z 14 stycznia.

W ocenie MF wszystkich podatników PIT obowiązują jednakowe zasady alokacji 1 proc. podatku. Można to uczynić także na bazie otrzymanego od płatnika rocznego obliczenia podatku. Dotyczy to w szczególności emerytów i rencistów, którym organ rentowy dokonuje rozliczenia z urzędu na formularzu PIT-40A. W przypadku osób rozliczanych przez zakład pracy, roczne obliczenie podatku (PIT-40) dokonywane jest na prośbę (wniosek) podatnika, a nie z urzędu. Wyłącznie od podatnika zależy, czy chce być rozliczany przez płatnika, czy też woli samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe i przekazać 1 proc.

Skoro PIT-40 nie jest zeznaniem, lecz rocznym obliczeniem podatku przez płatnika, to prawidłowo nie zawiera rubryki przeznaczonej do przekazania 1 proc. podatku.