Przy rozliczeniu elektronicznym podatników obowiązują takie same zasady, jakby składali zeznanie papierowe. Dotyczy to m.in. liczby wysłanych zeznań. Jeśli podatnik wyśle pocztą PIT za 2010 rok, a następnie zorientuje się, że popełnił błąd, to nie może do kolejnej koperty włożyć identycznego PIT z poprawionym błędem. Chcąc naprawić błąd, podatnik ma obowiązek zaznaczyć, że składa korektę. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku zeznań składanych przez internet. Jeśli podatnik wyśle e-PIT do urzędu, to nie będzie mógł przesłać ponownie zeznania. System przyjmujący e-PIT wyda bowiem komunikat, że zeznanie o takim NIP zostało już złożone. W efekcie podatnik musi przesłać korektę zeznania złożonego przez internet. W zeszłym roku istniało utrudnienie polegające na tym, że korektę e-zeznania można było przesłać wyłącznie w formie tradycyjnej, czyli papierowej.

W rozliczeniach za 2010 r. uproszczono zasady składania korekt e-PIT. Podatnicy, którzy złożyli PIT bez e-podpisu, będą mogli w ten sam sposób przesłać korektę zeznania rocznego. Oczywiście składając korektę należy to zaznaczyć w formularzu. Co więcej, podobnie jak w przypadku zeznań tradycyjnych podatnicy powinni wytłumaczyć urzędowi, dlaczego składają korektę. Dopiero po spełnieniu tych dwóch wymogów podatnicy prawidłowo złożą korektę e-PIT.

Podatnicy składający zeznanie przez internet, którzy chcą uniknąć korekt, powinni przed wysłaniem dokładnie sprawdzić wszystkie dane wpisane do formularza, a także formaty tych danych. Przykładowo, należy zwrócić uwagę na rozdzielenie części całkowitych liczb od dziesiętnych kropką, a nie przecinkiem (np. należy wpisać 100.20 zamiast 100,20).

Formularz interaktywny zawiera podpowiedzi co do prawidłowego wypełnienia zeznania. W efekcie zeznania składane przez internet zawierają mniej błędów niż papierowe.