System e-Deklaracje, za pomocą którego podatnicy wysyłają zeznania e-PIT przez internet, jest zabezpieczony przed atakami hakerów. Podatnik musi zadbać o swój komputer.
Wysyłanie zeznań rocznych za 2010 rok przez internet jest prostym sposobem na rozliczenie z fiskusem. Podatnicy nie mają jednak pewności, czy jest to sposób bezpieczny.
Jak przyznaje Monika Ławnicka, starszy konsultant w Accreo Taxand, bez przeprowadzenia specjalistycznego audytu trudno określić, w jakim stopniu system e-Deklaracje, jak i poszczególne metody przesłania e-PIT, narażone są na atak hakerów. Jej zdaniem, trudno wskazać, jak daleko idące skutki mógłby mieć taki atak.
Ministerstwo Finansów zapewnia, że bezpieczne jest zarówno przekazanie e-PIT za pomocą aplikacji e-Deklaracje, jak i z wykorzystaniem formularza elektronicznego na stronie resortu – mówi Monika Ławnicka.
Przedstawiciele resortu wskazują, że w momencie otrzymania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) podatnik ma pewność, że jego dane trafiły do właściwego urzędu skarbowego. Komunikacja pomiędzy wysyłającym deklaracje a systemem informatycznym e-Deklaracje odbywa się z wykorzystaniem szyfrowanego kanału, który uniemożliwia podsłuch transmisji danych.
– Z drugiej strony możliwość utraty danych przed ich przesłaniem do systemu e-Deklaracje (np. w przypadku ataku hakerskiego) zależy w dużej mierze od sposobu zabezpieczenia komputera podatnika – wskazuje ekspert Accreo Taxand.
Monika Ławnicka podpowiada, że podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem przez internet, mogą się zabezpieczyć przez np.: samodzielne zabezpieczanie własnego komputera za pomocą urządzeń lub programów blokujących nieuprawnione działanie szkodliwego oprogramowania, częste zapisywanie wersji roboczych deklaracji jeszcze przed jej wysłaniem do systemu, zapisanie i weryfikację numeru referencyjnego czy też trwałe zapisanie lub wydrukowanie deklaracji wraz z UPO.