Małżonek, który kłamie o zgodzie współmałżonka na wspólny PIT, podlega odpowiedzialności karnej.
ROZLICZENIE PIT 2010
Od rozliczeń za 2010 rok złagodzone zostały wymogi formalne dla złożenia w PIT-36 lub PIT-37 wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków. Złożenie podpisu pod takim wnioskiem tylko przez męża lub żonę nie stanowi już przeszkody do łącznego rozliczenia dochodów. Jak przewiduje nowy ust. 2a w art. 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków może być wyrażony przez jednego z nich.