Małżonkowie, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie za 2010 rok przez internet, nie muszą składać dodatkowego upoważnienia do podpisywania e-PIT.
W rozliczeniach za 2010 rok małżonkowie mogą w prosty sposób złożyć wspólne zeznanie przez internet. Najważniejszą zmianą, która ma zastosowanie do rozliczeń elektronicznych małżonków, jest zniesienie obowiązku złożenia upoważnienia do podpisywania deklaracji. W rozliczeniach za 2009 r. wymóg taki istniał, co więcej małżonkowie mieli obowiązek złożenia upoważnienia na formularzu UPL-1 w formie papierowej. Wymóg ten znacznie ograniczył liczbę małżeństw, które rozliczały się wspólnie przez internet. Skoro bowiem upoważnienie należało przesłać drogą tradycyjną, to bezcelowe było składanie zeznania rocznego inną drogą. Jedynym pocieszeniem dla małżonków był fakt, że upoważnienie należy złożyć tylko raz, a w kolejnych latach mogli oni rozliczać się przez internet bez spełniania dodatkowych wymogów. Resort finansów zdecydował więc o likwidacji tego obowiązku.
W formularzu PIT pojawi się pole, które będzie musiał zaznaczyć małżonek składający wspólne zeznanie roczne.