Przez najbliższe dwa lata od zakupu auta z kratką będzie można odliczyć 60 proc. VAT, nie więcej niż 6 tys. zł. Przy kupnie paliwa odliczenie podatku nie będzie w ogóle możliwe.
VAT 2011
Od nowego roku zasady odliczania VAT od zakupionego paliwa i nabycia czy leasingu samochodów osobowych (np. aut z kratką) ulegną istotnym zmianom. Łukasz Karpiesiuk, ekspert w Baker & McKenzie, zwraca uwagę, że zgodnie z zasadą stałości wprowadzanie nowych ograniczeń prawa do odliczenia jest niedopuszczalne, chyba że dane państwo UE skorzysta ze specjalnych procedur określonych w dyrektywie unijnej.
– Na takiej właśnie podstawie Polska wprowadza od 1 stycznia w życie dwa odstępstwa od dyrektywy, do których prawo przyznały jej organy UE – zauważa Łukasz Karpiesiuk.
Dodaje, że jedno z nich dotyczy możliwości wprowadzenia czasowych ograniczeń dotyczących odliczania VAT od paliwa, drugie – prawa do odliczenia od nabycia (leasingu) samochodów.
W rezultacie od 1 stycznia 2011 r. w odniesieniu do odliczania VAT od samochodów powrócimy do stanu sprzed wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Magoora. Łukasz Karpiesiuk podkreśla, że na okres 2 lat – do końca 2012 r. – obowiązywać będą zasady określone w przepisach przejściowych ustawy zmieniającej ustawę o VAT. Oznacza to, że prawo do odliczenia ograniczone będzie do 60 proc. kwoty określonej na fakturze, nie więcej jednak niż 6 tys. zł dla wszystkich samochodów. Ograniczenie prawa do odliczania paliwa zostało ukształtowane analogicznie. Całkowity zakaz odliczenia obowiązywać będzie do końca 2012 r. dla wszystkich samochodów, którym ograniczono zakres odliczenia VAT przy nabyciu do 60 proc./6 tys. zł.
– Te samochody, które zachowują prawo do pełnego odliczenia VAT w zakupie, również zachowają prawo do odliczania VAT od paliw – wskazuje Łukasz Karpiesiuk.
Ekspert podkreśla, że podatnicy, którzy leasingują obecnie samochody z prawem do pełnego odliczenia VAT, mogą to prawo zachować. Jeśli umowa została zawarta przed 1 stycznia 2011 r., a 31 grudnia 2010 r. danemu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku z takiej umowy (pełne – tj. nieograniczone do 60 proc.), to podatnik zachowa to prawo. Musi on jednak dokonać rejestracji umowy w urzędzie skarbowym – ma na to czas do końca stycznia 2011 r.
Niestety rejestracja umowy nie pozwoli nam utrzymać prawa do pełnego odliczenia VAT od paliwa – utrzymamy je jedynie od rat leasingowych. W odniesieniu do paliwa odliczenie skończy się 31 grudnia 2010 r. Pełne odliczenie będzie w dalszym ciągu przysługiwać nabywcy, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż pojazdu czy oddanie go w najem bądź leasing.
Pełne odliczenie VAT
Pełne odliczenie podatku od towarów i usług przysługiwać będzie wyłącznie następującym kategoriom pojazdów:
● samochodom z jednym rzędem siedzeń, oddzielonych od części ładunkowej trwałą przegrodą (homologowanych jako wielozadaniowy lub van),
● pojazdom o więcej niż jednym rzędzie siedzeń, oddzielonych od części ładunkowej ścianą lub trwałą przegrodą, pod warunkiem, że spełnią kryterium długości przestrzeni ładunkowej – przestrzeń ładunkowa powinna przekraczać 50 proc. długości pojazdu (mierzonej w sposób analogiczny jak w dotychczasowych przepisach),
● pojazdów z otwartą przestrzenią ładunkową,
● pojazdów z kabiną kierowcy konstrukcyjnie odrębną od części ładunkowej,
● pojazdów specjalnych (na podstawie homologacji),
● pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu co najmniej 10 osób (włącznie z kierowcą).