Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne koszykarskiego klubu sportowego. Sąd zgodził się z fiskusem, że spółka, która prowadziła klub sportowy, była płatnikiem zryczałtowanego podatku od wypłaty należności na rzecz zagranicznej spółki związanych z transferem koszykarzy.

Jak podkreśliła sędzia NSA Małgorzata Wolf-Mendecka, związek z organizacją imprez sportowych ma nie tylko organizacja meczów koszykówki. Na działalność sportową składa się także cała oprawa z tym związana, tj. promocja, reklama z udziałem koszykarzy.

Spór w sprawie dotyczył niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat dokonanych w 2006 roku na rzecz firm z Liechtensteinu i Estonii.

Organy podatkowe uznały, że spółka była płatnikiem podatku od należności za usługi polegające na pozyskaniu do klubu sportowego profesjonalnych koszykarzy.

Należności dla kontrahentów obejmowały m.in. koszty konsultacji i przybycia koszykarzy do Polski. Ponadto spółka płaciła też wynagrodzenie za zapewnienie na jej rzecz świadczenia usług przez profesjonalnych koszykarzy.

Obejmowało to w szczególności udział koszykarzy w meczach sezonu zasadniczego, meczach pucharowych, pokazowych, towarzyskich i zajęciach treningowych w okresie obowiązywania umów oraz cesje praw do wizerunku zawodników.

Fiskus uznał, że spółka była płatnikiem podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych przez firmy zagraniczne jako nierezydentów na terytorium Polski.

Zgodnie z przepisami od opłat za usługi świadczone w zakresie działalności sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez sportowych, na terytorium Polski obowiązuje zryczałtowany 20-proc. podatek.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1454-1455/09