Sezon zimowy jest okresem wzmożonych transferów zawodników pomiędzy klubami sportowymi. Wynagrodzenie otrzymywane przez klub sportowy z tego tytułu jest przychodem w rozumieniu przepisów podatkowych.

Aleksandra Kozłowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w TPA Horwath, podkreśla, że istnieje możliwość zastosowania jednego z dwóch zwolnień podatkowych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku klubów sportowych prowadzących działalność zgodnie z ustawą o sporcie zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o CIT. Przepis ten przewiduje, że wolne od opodatkowania są dochody takich klubów przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia.

Dodatkowo, kluby sportowe, które są prowadzone w innej formie niż spółki prawa handlowego, np. w formie stowarzyszenia (w tym uczniowskie kluby sportowe), mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT dla dochodów podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, pod warunkiem przeznaczenia dochodów na realizację zadań z zakresu statutowej działalności danego klubu.

– Oba z tych zwolnień podatkowych nie odnoszą się do źródła dochodów, a jedynie do sposobu ich wykorzystania. Będą one mogły znaleźć zastosowanie również w odniesieniu do środków pochodzących z transferu zawodników – wyjaśnia Aleksandra Kozłowska.

Podkreślić trzeba, że nowa ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 127, poz. 857) wprowadziła zmiany do ustawy o CIT, które zaczęły obowiązywać od 16 października 2010 r. W wyniku tej nowelizacji zniesione zostało ograniczenie określające, że zwolnieniu z podatku podlegają wyłącznie dochody w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.