Ustalając wartość zadłużenia wobec udziałowca, który udzielił pożyczki, nie należy uwzględniać wszystkich zobowiązań wobec tego udziałowca.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że do wartości zadłużenia spółki wobec udziałowca (akcjonariusza posiadającego co najmniej 25 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki), od którego spółka otrzymała pożyczkę, nie należy wliczać zobowiązań podatnika z tytułu dostawy towarów i usług, kredytu kupieckiego, instrumentów pochodnych i innych.
Jak mówi Artur Nowak, radca prawny z Działu Doradztwa Podatkowego Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka i pełnomocnik banku, dzięki nowemu podejściu sądu, podatnicy obliczając wartość zadłużenia spółki wobec kwalifikowanych udziałowców, będą brali pod uwagę jedynie zadłużenie wynikające z przepisów o cienkiej kapitalizacji, a nie całość zadłużenia wobec tych udziałowców. W efekcie pożyczkobiorcy łatwiej zaliczą odsetki od pożyczek do kosztów. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III SA/Wa 2365/10