Już dwa lata temu, w grudniu 2008 roku, ostrzegaliśmy, że osoba, która opłaca internet w pakiecie (razem z telewizją lub telefonem), nie skorzysta z ulgi na internet, jeśli na fakturze nie wyszczególniono wysokości opłaty za sieć. Jedną z firm, które wystawiały właśnie takie uniemożliwiające skorzystanie z ulgi faktury, była Telekomunikacja Polska, największy operator internetowy.
Po naszej publikacji rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zmianę tej sytuacji. Prezes UKE poprosił TP o rozważenie możliwości wyszczególniania w wystawianych fakturach kwoty związanej z usługą dostępu do internetu i wprowadzenie faktur korygujących dla klientów. W odpowiedzi na pismo prezesa UKE w 2009 roku TP informowała, że ma problemy regulacyjno-prawne związane ze zmianą faktur.
Na szczęście problemy te udało się rozwiązać i faktury mogą być wystawiane w sposób umożliwiający korzystanie z ulgi na internet w PIT. Jak dowiedzieliśmy się w TP, od lipca 2010 roku klienci korzystający z pakietów usług otrzymują faktury, na których prócz ceny pakietu wyszczególniona jest opłata za dostęp do internetu. Co więcej, osoby te otrzymały również korekty faktur za poprzednie miesiące 2010 roku z podaną kwotą za internet.