Już dwa lata temu, w grudniu 2008 roku, ostrzegaliśmy, że osoba, która opłaca internet w pakiecie (razem z telewizją lub telefonem), nie skorzysta z ulgi na internet, jeśli na fakturze nie wyszczególniono wysokości opłaty za sieć. Jedną z firm, które wystawiały właśnie takie uniemożliwiające skorzystanie z ulgi faktury, była Telekomunikacja Polska, największy operator internetowy.
Po naszej publikacji rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zmianę tej sytuacji. Prezes UKE poprosił TP o rozważenie możliwości wyszczególniania w wystawianych fakturach kwoty związanej z usługą dostępu do internetu i wprowadzenie faktur korygujących dla klientów. W odpowiedzi na pismo prezesa UKE w 2009 roku TP informowała, że ma problemy regulacyjno-prawne związane ze zmianą faktur.
Na szczęście problemy te udało się rozwiązać i faktury mogą być wystawiane w sposób umożliwiający korzystanie z ulgi na internet w PIT. Jak dowiedzieliśmy się w TP, od lipca 2010 roku klienci korzystający z pakietów usług otrzymują faktury, na których prócz ceny pakietu wyszczególniona jest opłata za dostęp do internetu. Co więcej, osoby te otrzymały również korekty faktur za poprzednie miesiące 2010 roku z podaną kwotą za internet.
– Dzięki temu nasi klienci będą mogli odliczyć wydatki na internet w rozliczeniu podatkowym za 2010 rok – podkreśla w piśmie do „DGP” Telekomunikacja.
Warto pochwalić działania TP, bo zawsze lepiej podjąć jakieś kroki późno niż wcale. Szkoda jednak, że korekty faktur dotyczą tylko 2010 roku. Ulga internetowa obowiązuje przecież od 2005 roku, a klienci TP skorzystają z niej po raz pierwszy dopiero w rozliczeniu za ten rok.