Podatnicy, którzy chcą w PIT za 2010 rok odliczyć od dochodu wydatki na internet, muszą mieć faktury potwierdzające poniesienie wydatków na ten cel.
Ulga internetowa polega na odliczeniu od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania sieci w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.
Kluczowe jest tu miejsce zamieszkania. Ulga internetowa przysługuje bowiem z tytułu poniesienia wydatków na internet w miejscu zamieszkania podatnika. Jest to o tyle ważne, że podatnik może być gdzie indziej zameldowany, a gdzie indziej będzie mieszkał. A co w sytuacji, gdy podatnik ponosi wydatki za sieć zarówno w miejscu zamieszkania, jak i zameldowania? W takim przypadku odliczyć od dochodu będzie można tylko wydatki poniesione w miejscu zamieszkania. Te z miejsca zameldowania nie będą mogły znaleźć się w rocznym PIT. Po prostu przepadną.