Wydatki na internet odliczane w PIT za 2010 rok po raz ostatni będzie trzeba dokumentować fakturami.
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują korzystne zmiany w przepisach regulujących zasady korzystania z ulgi internetowej. Umożliwiły one odliczanie wydatków na internet, z którego podatnik korzysta także poza domem, oraz znacznie ograniczyły obowiązki podatników związane z dokumentowaniem prawa do odliczenia. Jednak pomimo tego że nowe regulacje już weszły w życie, to mają zastosowanie dopiero do dochodów uzyskanych od początku 2011 roku. W praktyce oznacza to, że w nadchodzącym sezonie podatkowym podatnicy po raz ostatni muszą przestrzegać starych zasad odliczenia.
Zgodnie z nimi ulga przysługuje wyłącznie z tytułu wydatków ponoszonych przez podatnika na użytkowanie sieci w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika do wysokości 760 zł rocznie. Co istotne, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków podatnik może udokumentować fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. W praktyce oznacza to, że w przypadku wykupienia usługi internetowej przez kilkuosobową rodzinę z ulgi może skorzystać wyłącznie osoba widniejąca na fakturze wystawionej przez operatora. Jeżeli natomiast podatnik wynajmuje mieszkanie, w którym korzysta z internetu, ulgę odliczy tylko wtedy, gdy to jego dane widnieją na fakturze, a nie dane wynajmującego. Dodatkowo, jeżeli dostęp do internetu jest tylko jedną z usług świadczonych przez operatora, np. obok telewizji kablowej czy telefonu, to trzeba pamiętać o tym, że z faktury VAT musi wynikać wyraźnie, jaka kwota wydatków dotyczy użytkowania internetu. W przypadku gdy internet opłacają osoby mieszkające wspólnie, np. małżonkowie, a faktury wystawiane są na imię i nazwisko ich obojga, to każdemu z nich prawo do ulgi przysługuje w ramach odrębnego limitu.