W porównaniu do innych państw Unii Europejskiej Polska charakteryzuje się niskim poziomem opodatkowania dochodów osób fizycznych, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 18169/10).

Górna 32-proc. stawka PIT plasuje nasz kraj w grupie państw o stawkach niższych, niż wynosi średnia unijna (34,2 proc.). Wśród państw o podobnych stawkach maksymalnych, które stosują progresywny system opodatkowania, należy wymienić Maltę (35 proc.), Luksemburg (39 proc.), Węgry (40,6 proc.). Do państw o najwyższych stawkach PIT, tj. 50-proc. i wyższych, należą m.in. Szwecja, Dania, Wielka Brytania, Belgia, Holandia i Austria. Ministerstwo Finansów wskazało również, że wielkość tzw. klina podatkowego w Polsce na przestrzeni lat 2000 – 2008 spadła o 3,3 proc. do poziomu 38,7 proc. w 2008 r. Wynik ten plasuje nasz kraj w okolicach średniej unijnej (36,9 proc.).