Najważniejsze zmiany w zakresie egzaminów na doradców podatkowych dotyczą opłat za egzamin oraz zasad odbywania praktyk zawodowych.

Jak przyznaje Marek Kwietko-Bębnowski, doradca podatkowy, zmiany przepisów nie obejmą zasad ubiegania się o tytuł doradcy podatkowego.

Rozporządzenie m.in. w sprawie przeprowadzania egzaminu zawiera jednak kilka nowości. Jak mówi Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy, w części pisemnej (testowej) pytania będą dotyczyć wszystkich dziedzin objętych egzaminem, które zostały wymienione w art. 20 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym. Ponadto – jak dodaje ekspert – w przypadku zestawu pytań na egzamin ustny każdy z nich musi zawierać pytania przynajmniej z sześciu dziedzin, w tym zawsze z analizy podatkowej, materialnego prawa podatkowego oraz postępowania przed organami i sądami, a także z dziedziny doradztwa podatkowego i zasad etyki zawodowej.

Obaj nasi rozmówcy zwracają uwagę na koszty egzaminu. Opłata ma wzrosnąć z 600 do 900 zł, a za egzamin poprawkowy kandydaci będą musieli dodatkowo zapłacić 600 zł. Rozporządzenie dotyczące kosztów nie weszło jednak jeszcze w życie.

Natomiast jak dodaje Marek Kwietko-Bębnowski, w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania egzaminu doprecyzowano terminy składania wniosków w trakcie zdawania egzaminu oraz zasady zwrotu opłaty.

– Kandydatów z pewnością ucieszy publikowanie wzorca odpowiedzi do pytań testowych. Dla pracowników resortu finansów oraz organów samorządowych korzystne jest natomiast planowane obniżenie okresu zatrudnienia traktowanego na równi z praktyką zawodową z 4 do 2 lat – stwierdza nasz rozmówca.

Planuje się też obniżenie okresu praktyki w organach do 6 miesięcy przy jednoczesnym zwiększeniu okresu praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego do 18 miesięcy, co – zdaniem eksperta – jest dobrym i oczekiwanym rozwiązaniem. Dariusz M. Malinowski zwraca uwagę, że bardziej elastyczny będzie również system ustalania czasu praktyki w poszczególnych organach. Nie będzie to już wyznaczony jeden dzień w tygodniu. Nadal jednak nie przewiduje się praktyki w sądach administracyjnych.

900 zł będzie wynosić opłata za egzamin na doradcę podatkowego. Obecnie jest to 600 zł