Dwa rozporządzenia ministra finansów dotyczące kandydatów na doradców podatkowych i listy doradców zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 grudnia (Dz.U. nr 230, poz. 1513 oraz 1514). Pierwsze dotyczy praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych, a drugie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Wynika z nich, że kandydaci na doradców podatkowych, tak jak dotychczas, będą odbywali dwuletnią praktykę, ale zmienią się proporcje.

Po zmianach praktyka w firmie doradczej lub u doradcy podatkowego będzie trwała 18 miesięcy (obecnie jest to 12 miesięcy), a tylko pół roku w organach podatkowych (obecnie jest to 12 miesięcy). Rozporządzenie precyzuje, że praktyka będzie się odbywała najpierw w urzędzie skarbowym (2 miesiące, dziś 4 miesiące), następnie w izbie skarbowej (2 miesiące, dziś 4 miesiące), a na końcu w urzędzie kontroli skarbowej (2 miesiące, dziś 4 miesiące). Po tym okresie kandydat będzie przez półtora roku praktykował w spółce doradztwa podatkowego lub u doradcy podatkowego.

Nowe przepisy określają też, że praktykę w urzędzie i izbie skarbowej należy odbyć w urzędzie, w którym kandydat składa rozliczenie roczne PIT oraz w urzędzie kontroli skarbowej znajdującym się w tym samym województwie, w którym jest izba skarbowa właściwa dla kandydata.

Na przyjęcie na praktykę w firmie doradczej lub u doradcy musi się zgodzić firma lub doradca albo miejsce odbycia praktyki wyznaczy Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP). Praktyka, tak jak dotychczas, będzie trwała 8 godzin w tygodniu.

Z drugiego rozporządzenia wynika, że dane dotyczące osób wpisanych na listę doradców podatkowych (numer i data wpisu, imię i nazwisko oraz miejsce wykonywania czynności doradczych) będzie publikował minister finansów w prowadzonym przez siebie Dzienniku Urzędowym. Dane ministrowi będzie przekazywała KRDP w terminie 14 dni od dnia wpisu doradcy na listę. Oba rozporządzenia wejdą w życie 22 grudnia 2010 r.