VAT 2011

Gdy 2 maja 2011 r. pójdziemy po poradę do doradcy podatkowego, otrzymamy paragon fiskalny. A przynajmniej powinniśmy otrzymać, bo od 1 maja ta grupa zawodowa będzie musiała ewidencjonować swoje obroty przy zastosowaniu kas fiskalnych.

To efekt działań Ministerstwa Finansów, które od kilku lat konsekwentnie zawęża krąg podatników, którzy mogą nie rejestrować obrotów przy zastosowaniu kas.

Już 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w tym zakresie, które spowoduje, że od 1 maja przyszłego roku ok. 150 tys. podatników będzie musiało zacząć stosować kasy fiskalne w swojej działalności. W tej grupie są – poza prawnikami czy lekarzami – doradcy podatkowi.

– Jeśli minister finansów rozszerza stosowanie kas fiskalnych na usługi prawnicze czy doradcze, to nie widzę żadnego racjonalnego powodu dla przyjęcia, że doradcy podatkowi wykonujący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mieliby być z tego obowiązku wyłączeni – komentuje Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP Doradztwo Podatkowe.

Nowe przepisy

Już 1 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 r. dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zgodnie z tym rozporządzeniem – jak wskazuje Piotr Klimczak, konsultant w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, biuro w Poznaniu – zwolnienie z tego obowiązku nie będzie obejmować już m.in. usług prawniczych, rachunkowo-księgowych czy doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

– Zwolnienie w odniesieniu do tych usług przestanie obowiązywać 1 maja 2011 r. W związku z tym obowiązkiem ewidencjonowania usług świadczonych na rzecz osób fizycznych objęci zostaną również doradcy podatkowi – podkreśla Piotr Klimczak.

Ekspert podkreśla też, że generalnie podatnicy zobowiązani są dokonywać ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej w momencie dokonania sprzedaży. Stąd decydujące znaczenie dla określenia momentu dokonania ewidencji powinny mieć konkretne postanowienia umowne w danym przypadku.

Przykładowo – jak dodaje Piotr Klimczak – wykonanie usługi doradztwa podatkowego determinujące obowiązek ewidencji nastąpić może np. na bieżąco, tj. bezpośrednio po udzieleniu porady albo po wykonaniu określonego zespołu czynności lub też w ustalonych okresach rozliczeniowych.

Kasa u klienta zbędna

Uszczelnianie systemu poboru podatku musiało oznaczać, że kolejne grupy zawodowe do tej pory wyłączone z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas będą tym obowiązkiem stopniowo obejmowane. Roman Namysłowski, doradca podatkowy Ernst & Young, zwraca uwagę, że planowane przez MF nałożenie obowiązku stosowania kas fiskalnych na podmioty świadczące usługi prawnicze obejmie doradców podatkowych.

– Nie oznacza to jednak, wbrew obawom, że doradca podatkowy będzie musiał chodzić z kasą fiskalną na każde spotkanie i drukować po jego zakończeniu paragon – uspokaja Roman Namysłowski. Charakter tych usług powoduje, że określenie momentu wykonania usługi w dużym stopniu zależy od zakresu wykonywanych czynności i ustaleń pomiędzy stronami.

– Ale jak zwykle pojawią się sytuacje, w których ten nowy obowiązek będzie uciążliwy, tak jak jest dla innych podatników – twierdzi nasz rozmówca z Ernst & Young.