Zgodnie z ogólną definicją z ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w treści art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

– Spółka będzie miała możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wywóz śmieci oraz zakup worków i koszy na śmieci jako związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – tłumaczy Rafał Borowski, ekspert w firmie doradczej KPMG.

Rafał Borowski zauważa jednak, że w tym przypadku istotny jest moment zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

W większości przypadków wydatki związane z utrzymaniem czystości będą pośrednio związane z osiąganymi przychodami. Dlatego zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) będą one potrącane w dacie ich poniesienia.

– Niemniej jednak jeżeli w ramach działalności gospodarczej firma świadczy przykładowo usługi wywozu nieczystości, wydatki na wywóz śmieci oraz zakup worków i koszy na śmieci mogą być traktowane jako bezpośrednio związane z przychodami – podkreśla nasz rozmówca.

W takiej sytuacji koszty powinny być potrącone w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Prawo do rozliczenia wydatków na wywóz śmieci do kosztów podatkowych potwierdzają też w swoich interpretacjach organy podatkowe (np. interpretacja dyrektora IS w Poznaniu z 8 sierpnia 2009 r. nr ILPB3/423-444/09-2/DS).

Ważne!

Podatnik, który chce zaliczyć wywóz śmieci i inne tego rodzaju wydatki do kosztów, powinien pamiętać, że to na nim będzie ciążył obowiązek wykazania ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą