Firma farmaceutyczna ponosi wydatki na spotkania promocyjne. Są to imprezy dla lekarzy, podczas których prezentowane są produkty firmy.

– Czy wydatki na organizację takich imprez można zaliczyć do kosztów – pyta pan Bartosz z Węgorzewa.

Wydatki na organizację spotkań promocyjnych mają na celu osiągnięcie przychodu. Jednak – jak zastrzega Jarosław F. Mika, doradca podatkowy, partner w Taxperience – wydatki na spotkania promocyjne w części poniesione na rzecz lekarzy mogą budzić wątpliwości co do ich kwalifikacji jako kosztów. Nie możemy bowiem jednoznacznie związać tych wydatków z planowanym przychodem, który powstałby w wyniku działań lekarzy. Lekarze jako beneficjenci spotkań promocyjno-reklamowych nie kreują bowiem przychodu dla firmy farmaceutycznej. Dlatego też – jak radzi Jarosław F. Mika – wydaje się, że takie wydatki w części przeznaczone dla lekarzy powinny być kwalifikowane z większą ostrożnością jako koszty uzyskania przychodów.