Wniosku o wydanie interpretacji podatkowej nie może złożyć grupa osób fizycznych lub prawnych.
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że z wnioskiem o interpretację podatkową nie może wystąpić we własnym imieniu adwokat, radca prawny czy też doradca podatkowy, jeśli chce uzyskać wykładnię dotyczącą teoretycznego stanu faktycznego.
Jak wyjaśnił sędzia NSA Jacek Brolik, zainteresowanym – jak ustawodawca nazywa stronę postępowania interpretacyjnego – jest ten, kto zwraca się o wydanie interpretacji w jego indywidualnej sprawie. Interpretacji nie można udzielić osobie, która występuje o nią z przyczyn czysto poznawczych czy na którą może oddziaływać sytuacja podatnika. Zainteresowanym nie może być też grupa osób fizycznych czy prawnych.
Jeżeli wnioskodawca nie wykaże związku przedstawionego stanu faktycznego z jego możliwą (choćby potencjalną) odpowiedzialnością podatkową nie jest on uprawniony do występowania o interpretację oraz do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, nawet gdy uzyskał interpretację, ale było to nieuzasadnione.
Reklama
Postanowienie jest prawomocne.
SYGN. AKT II FSK 923/09.