W ustawie o kontroli skarbowej, której nowelizacja obowiązuje od ponad dwóch miesięcy, doprecyzowano przepis, zgodnie z którym urzędy kontroli skarbowej (UKS) nie musiały informować podatników o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

– Czy to oznacza, że nie będę wiedział, kiedy do mojej firmy zawita UKS – pyta pan Marek, przedsiębiorca z Wrocławia.

Eksperci odpowiadają, że zmiana przepisów potwierdziła, iż organy kontroli skarbowej nie zawiadamiają o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a jedynie informują o zamiarze przeprowadzenia postępowania kontrolnego.

Zawiadomienie niepotrzebne

Nowelizacja art. 13 ust. 5 ustawy o kontroli skarbowej sprecyzowała i potwierdziła dotychczas stosowaną praktykę braku zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej podczas trwającego postępowania UKS.

Krzysztof Nowicki, ekspert w kancelarii Magnusson, wyjaśnia, że dotychczas, zgodnie z art. 13 ust. 1a ustawy o kontroli skarbowej, urzędnicy nie zawiadamiali strony o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w trakcie prowadzonej już kontroli skarbowej. Praktyka ta została potwierdzona przez Ministrestwo Finansów w interpretacji z 11 maja 2009 r. (nr PK4/8012/ 46/AAN/09/247). Był to wyjątek od zasady zawartej w art. 282b Ordynacji podatkowej, do którego odsyła art. 13 ust. 1a ustawy o kontroli skarbowej i który nakazuje organom podatkowym zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

– W praktyce sytuacja ta budziła wątpliwości, dlatego sprecyzowano art. 13 ust. 5 ustawy o kontroli skarbowej przez dodanie zdania, które wskazuje, że organ kontroli skarbowej nie ma obowiązku zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – cytuje Krzysztof Nowicki.

Jego zdaniem dokonana nowelizacja potwierdziła i tak stosowaną już praktykę przez organy kontroli skarbowej. Tym samym nie spowodowała istotnych zmian u kontrolowanych.