Przedsiębiorca, który poniesie wydatki na sprawdzenie swojego przyszłego kontrahenta, może zaliczyć je do kosztów, nawet jeśli nie podpisze z nim umowy i nie uzyska żadnego przychodu. Wydatki te są ponoszone w celu zabezpieczenia przychodu
Wiarygodność kontrahentów przed podpisaniem umowy handlowej można sprawdzić na kilka sposobów.
Z każdym rokiem powstaje coraz więcej możliwości oceny finansowej kontrahenta, jego formalnego statusu oraz historii gospodarczej. Część danych można uzyskać z publicznych źródeł informacji, ale można też skorzystać z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się tzw. wywiadem gospodarczym.