Przy transakcjach na duże kwoty podatnik ma obowiązek weryfikować wiarygodność kontrahenta i dokonywać płatności bezgotówkowych, tak aby mieć dowód na poniesienie kosztów.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeśli wydatki poniesione przez podatnika nie mogą zostać powiązane z faktycznie wykonaną usługą, to podatnik musi potrafić udowodnić ich wykonanie przez tego właśnie wykonawcę. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wykonawca usługi nie dysponował pomieszczeniami ani specjalistycznym sprzętem do jej wykonania.
W rozpatrywanej sprawie organ podatkowy zakwestionował kwotę kosztów uzyskania przychodów wyszczególnioną w deklaracji podatkowej spółki. Zajmowała się ona działalnością badawczo-rozwojową i zleciła kontrahentowi wykonanie urządzeń optycznych. Ze względu na niską kwotę zamówienia publicznego spółka wybrała najtańszego wykonawcę. W trakcie postępowania kontrolnego organy stwierdziły, że nie ma żadnych dowodów związanych z wykonaniem tej usługi. Nie było potwierdzenia odbioru technicznego ani protokołem, ani kosztorysem, ani szczegółową specyfikacją, co w zaawansowanych technologiach jest praktykowane przy weryfikacji działania wykonawcy takiej usługi.