Obecnie meldunek jest ważny przy zbyciu nieruchomości nabytych w latach 2008–2009. Podatnicy, którzy sprzedają mieszkania lub domy nabyte w tym czasie, mogą uniknąć PIT od przychodów uzyskanych z takiej transakcji, jeśli m.in. przez co najmniej 12 miesięcy byli zameldowani na pobyt stały w zbywanej nieruchomości.

Drugim istotnym zwolnieniem, dla którego meldunek ma kluczowe znaczenie, jest ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn. W tym przypadku podatnik nie zapłaci podatku od zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny, jeśli będzie w niej mieszkał przez co najmniej pięć lat, będąc zameldowanym.

Eksperci uspokajają: zmiany w meldunku nie powinny znacząco wpłynąć na obowiązki podatkowe.

Meldunek w podatkach

Przepisy ustaw podatkowych rzadko uzależniają konsekwencje podatkowe danych czynności od okresu czy miejsca zameldowania podatnika.

Tomasz Rysiak, ekspert w Kancelarii Prawniczej Magnusson, zwraca uwagę, że obecnie najistotniejszą regulacją uzależniającą konsekwencje podatkowe od zameldowania podatnika jest art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem jedną z przesłanek zastosowania ulgi przy spadku lub darowiźnie mieszkania jest zameldowanie podatnika w mieszkaniu przez okres 5 lat.

– W praktyce organów podatkowych zdarza się również, że meldunek na terenie Polski jest jedną z przesłanek istnienia centrum interesów życiowych podatników w Polsce, a tym samym powstania nieograniczonego obowiązku podatkowego – dodaje Tomasz Rysiak.

Ekspert dodaje, że poza wskazanymi przypadkami przepisy podatkowe posługują się przede wszystkim kryterium miejsca zamieszkania (m.in. do określenia właściwego urzędu skarbowego), które nie musi być miejscem zameldowania podatnika.

– W konsekwencji zniesienie obowiązku meldunkowego nie zmieni istotnie praw i obowiązków podatników oraz nie powinno wprowadzić zamieszania w działalności organów podatkowych – ocenia nasz rozmówca.