Byli wspólnicy spółek osobowych będą mogli odzyskać nadpłatę podatku, gdy w ciągu trzech miesięcy złożą wniosek o wznowienie postępowania.

Po rozwiązaniu spółki osobowej może okazać się, że fiskus powinien byłym wspólnikom zwrócić jeszcze nadpłatę podatku. Pojawia się problem, komu należy zwrócić podatek, skoro spółki już nie ma. Rozwiązaniem tego problemu zajmował się m.in. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 80/08), który uznał, że tryb zwrotu nadpłaty podatku byłym wspólnikom powinien zostać określony w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Trybunał nie miał wątpliwości, że byli wspólnicy mogą odzyskać nadpłatę podatku. Dziś Ordynacja nie przewiduje jednak trybu zwrotu nadpłaty. Ta niekorzystna sytuacja zmieni się już w najbliższym czasie. Sejm kończy bowiem prace nad zmianami w Ordynacji, które dostosują przepisy do wyroku TK i pozwolą byłym wspólnikom na odzyskanie podatku, który pozostał po likwidacji spółki.

O zwrot będą mogli ubiegać się wspólnicy nie tylko spółek, które zostaną rozwiązane po wejściu w życie nowelizacji, ale również spółek rozwiązanych wcześniej, przed nowelizacją.