Rządowa nowelizacja Ordynacji podatkowej, którą w tym tygodniu zajmuje się Sejm, ureguluje tryb złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty po rozwiązaniu spółki cywilnej, co nakazał Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 10 marca 2009 r., sygn. akt P80/08). Na zmianach skorzystają także byli wspólnicy, którzy bezskutecznie domagali się zwrotu nadpłaty. Zgodnie z nowelizacją będą mogli składać wnioski o wznowienie postępowania w sprawie nadpłaty w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Złożenie wniosku

Wniosek należy zaadresować do organu, który wydał w ostatniej instancji decyzję w sprawie nadpłaty. Jak wyjaśnia Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Roedl & Partner, będzie to organ właściwy ze względu na miejsce, gdzie była prowadzona działalność nieistniejącej już spółki.

– Jeżeli wniosek trafi do organu niewłaściwego, zostanie przekazany bez negatywnych konsekwencji dla wnioskodawcy – mówi Andrzej Zubik, radca prawny w PricewaterhouseCoopers.

Dane we wniosku

Zwracając się z wnioskiem o wznowienie postępowania, byli wspólnicy spółki cywilnej powinni przede wszystkim pamiętać, aby pismo złożyć do organu podatkowego lub nadać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianego terminu. W przeciwnym wypadku do wznowienia postępowania nie dojdzie.

Nie jest konieczne, aby wnioskodawca we wniosku powoływał podstawę prawną czy też szeroko uzasadniał konieczność wznowienia.

– Ważne tylko, by jednoznacznie wyraził żądanie wznowienia postępowania, precyzując, jakiego wniosku dotyczyło i jaką decyzją je zamknięto, oraz wskazał, że w chwili rozwiązania spółki cywilnej był jej wspólnikiem – wylicza Andrzej Zubik.

Pismo powinno zawierać imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy oraz jego własnoręczny podpis.

– Nie jest wymagana dodatkowa dokumentacja, choć jeśli do akt sprawy oprócz pierwotnego wniosku o stwierdzenie nadpłaty i skorygowanej deklaracji nie złożono wcześniej umowy spółki cywilnej, należy ją załączyć, gdyż będzie konieczna do odzyskania nadpłaty – podkreśla nasz rozmówca.