Wspólnicy spółek kapitałowych powinni korzystać z preferencji w opodatkowaniu dywidend na takich samych zasadach jak podatnicy CIT.
Preferencja w zakresie opodatkowania dywidend przewidziana jest w ustawie o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) i odnosi się do spółek, które posiadają znaczny pakiet udziałów w innych spółkach.
Wprowadzenie analogicznego rozwiązania do ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) jest przedmiotem projektu nowelizacji tej ustawy przygotowanym przez BCC. Zwolnieniu podlegałyby wypłaty dywidendy na rzecz podatników PIT, w przypadku gdy posiadają bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji), nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat.
Zdaniem Marcina Eckerta, radcy prawnego, z Kancelarii Podatków i Prawa Pracy, zjawisko to jest niekorzystne dla indywidualnych przedsiębiorców, wobec czego stosują zaawansowane struktury kapitałowe mające na celu obniżenie podatku.
– Propozycje zostały przekazane do MF, które nie podjęło tej inicjatywy, tłumacząc, że nie ma klimatu politycznego dla wprowadzenie tego zwolnienia – wyjaśnia Marcin Eckert.
Bak zmian będzie w dalszym ciągu zachęcać przedsiębiorców do obchodzenia podatku, co przełoży się na niższe wpływy budżetowe.
Obecnie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej, płacą podwójny podatek dochodowy. Najpierw dochód ten opodatkowany jest na poziomie spółki 19-proc. podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie opodatkowana jest również dystrybucja tego dochodu dla udziałowców w postaci otrzymywanej dywidendy, również w wysokości 19 proc.