Dzierżawa nieruchomości komercyjnych (użytkowych) podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, 22-proc.
Podatniczka zamierza wydzierżawić lokal, w którym będzie prowadzić gabinet kosmetyczny.
– Czy od takiej dzierżawy trzeba rozliczyć VAT – pyta pani Alicja z Warszawy.