Rozpatrywany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przypadek dotyczył podatnika, który kupił materiały budowlane na Białorusi, ale VAT za nie zapłacił w Polsce, co potwierdzają dokumenty celne (SAD).

Sąd zdecydował, że urząd skarbowy nie musi zwracać części wydatków za materiały budowlane podatnikom, którzy importują materiały spoza Unii Europejskiej, a zapłata VAT wynika z dokumentu celnego SAD – (sygn. akt III SA/Wa 406/10). WSA zwrócił też uwagę, że przepisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468) określają wprost, że dokumentem pozwalającym na zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Istotne jest, że dokumentem potwierdzającym zakup musi być faktura VAT w rozumieniu przepisów o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zdaniem sądu dokumentów celnych (SAD) w żaden sposób nie można uznać za fakturę VAT.

Stanowisko sądu podzielają eksperci. W opinii Andrzeja Pietrzaka, doradcy podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych (oddział w Katowicach), ustawa o VAT wyraźnie rozgranicza faktury VAT i dokumenty celne.

Anna Layer-Janiga, prawnik z kancelarii prawnej w Krakowie, zwraca jednak uwagę, że przepisy dyskryminują podatników, którzy na własną rękę importują materiały budowlane. Może to wynikać z przeoczenia ustawodawcy.