Ministerstwo Finansów zdecydowało, że zwrot VAT na materiały budowlane osobom fizycznym zostanie utrzymany, mimo że system rekompensat kosztuje budżet państwa ponad 1 mld zł rocznie, przy czym jest to kwota samego zwrotu, bez kosztów obsługi administracyjnej wniosków. Pozostawiając możliwość zwrotu dla osób, które ponoszą wydatki związane z budową lub remontem, resort znalazł jednak sposób, aby mimo podwyżki stawki VAT na materiały budowlane w latach 2011 – 2013 zwrot części tego podatku pozostał na obecnym poziomie. W opracowanym projekcie zmian obejmującym również przepisy o zwrocie VAT osobom fizycznym, zmienione zostaną wskaźniki potrzebne zarówno do wyliczenia limitów, jak i samej kwoty zwrotu przy stawce 23-proc. VAT.

– Efekt będzie taki, że płacąc wyższą cenę za materiały budowlane, z uwagi na wyższą stawkę VAT, podatnik nadal będzie mógł odzyskać kwotowo tylko tyle podatku, ile odzyskałby w przypadku stawki 22-proc. – wyjaśnia Piotr Liss, doradca podatkowy w KZWS-RSM International.

Podatnik, który dziś wydaje 122 tys. zł na materiały budowlane do budowy domu (w tym 22 tys. zł VAT), odzyskać może 15 tys. zł podatku. Od 1 stycznia 2011 r. przy stawce VAT wynoszącej 23 proc. wyda 123 tys. zł (w tym 23 tys. zł VAT), ale zwrot podatku otrzyma prawie taki sam jak teraz (o 1 zł wyższy).

– Oznacza to stratę dla inwestorów remontujących bądź budujących systemem gospodarczym, a zysk Skarbu Państwa. Jednak w porównaniu z wcześniej braną pod uwagę likwidacją ulgi, proponowana zmiana nie ma aż tak dużego znaczenia – podkreśla Piotr Liss.

Zastrzeżenia eksperta budzi to, że zmiana ta nie będzie uwidoczniona w treści samej ustawy o zwrocie, ale wyłącznie w przepisach przejściowych do nowelizacji ustawy o VAT.

– Przepisy te skierowane są do osób fizycznych, które wcale nie muszą i zapewne nie śledzą zmian w VAT – podkreśla nasz rozmówca.

Zmianie ulec będzie musiał także sam wzór wniosku o zwrot (VZM), który obecnie nie uwzględnia różnych pułapów odliczeń w zależności od zastosowanej stawki.