O pomyśle Ministerstwa Infrastruktury, który dotyczy likwidacji możliwości odzyskiwania części podatku za materiały budowlane, resort finansów wie, ale żadne prace w tym zakresie nie są prowadzone.

Mikołaj Karpiński z Ministerstwa Infrastruktury podkreślił w rozmowie z nami, że pomysł likwidacji zwrotu VAT za materiały budowlane znalazł się w następującym dokumencie: Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku.

– Jest to dokument, który był już przedstawiany Radzie Ministrów, ale żadne wiążące decyzje w tym zakresie nie zostały podjęte. Od pomysłu do opracowania projektu przebiega długa droga – tłumaczy Mikołaj Karpiński.

Jednocześnie zastrzega, że Ministerstwo Infrastruktury chciało, aby prawo do odzyskania podatku od towarów i usług zniknęło w 2014 roku z zachowaniem praw nabytych po 31 grudnia 2013 r. Osoby, które do końca 2013 roku poniosłyby udokumentowane fakturami VAT wydatki umożliwiające występowanie o zwrot, uzyskiwałyby go z zachowaniem dotychczasowych reguł.

W szczególności z prawem uwzględnienia pięcioletnich limitów kwoty zwrotu liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot oraz zasadą, zgodnie z którą wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku.

Przypomnijmy, że podatnicy, którzy m.in. remontują mieszkania lub budują domy, mogą odzyskać część wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane VAT w wysokości 22 proc. Wysokość zwrotu jest obliczana na podstawie posiadanych faktur VAT.

Tylko w I kwartale 2010 r. 89 214 wniosków podatników o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane zostało rozpatrzonych pozytywnie. Podatnicy odzyskali prawie 223 mln zł.

Ważne!

Składając wniosek o zwrot od 1 października 2010 r., będzie można odzyskać 38 153 zł w przypadku inwestycji z pozwoleniem na budowę oraz 16 351,12 zł – w przypadku remontu