GERTRUDA ŚWIDERSKA o uprawnieniach do rewizji finansowej - Osoby, które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego przed 6 czerwca 2009 r., mają czas na zdobycie tytułu biegłego rewidenta do 6 czerwca 2013 r. Jeżeli tak się nie stanie, będą musiały powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.
ROZMOWA
AGNIESZKA POKOJSKA: