Obowiązek podatkowy od nowych budynków powstaje 1 stycznia następnego roku. Jeśli podatnik nie zgłasza zakończenia budowy, istotne będą zapisy w dzienniku budowy.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613), obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od nowo wybudowanego budynku, powstaje od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu budowy albo po rozpoczęciu użytkowania niewykończonego budynku. Jak tłumaczy dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, pewne problemy pojawiają się, gdy podatnik technicznie kończy budowę, ale nie zgłasza tego faktu do organu nadzoru budowlanego. W rezultacie organy podatkowe nie mogą opodatkować tego budynku, mimo że został on już wybudowany.
– W takiej sytuacji organy podatkowe mogą przyjąć za podstawę ostatni zapis w dzienniku budowy – mówi Mariusz Popławski. Dodaje, że ostatni zapis potwierdza fakt zakończenia budowy.
Dziennik budowy organ podatkowy będzie mógł zbadać dopiero po zgłoszeniu przez podatnika zakończenia budowy (gdy podatnik przekaże dziennik). Jak wyjaśnia nasz rozmówca, fiskus będzie miał możliwość podjęcia działań kontrolnych. Może np. sprawdzić, czy podatnik nie zgłosił budynku do opodatkowania zbyt późno. Jeśli np. zakończenie budowy nastąpiło w grudniu 2009 r., co potwierdzą zapisy w dzienniku budowy, a podatnik zgłosił zakończenie budowy w styczniu 2010 r., to wówczas organ będzie mógł ustalić podatek od nieruchomości za cały 2010 rok. Muszą to jednak potwierdzić inne dowody.