Od 1 lipca obowiązują przepisy wyłączające odsetki podatkowe przy długotrwałych kontrolach. W tym samym zakresie przepisy ulegną zmianie 30 lipca, jednak bez wpływu na prawa podatników.
Od lipca w ustawie o kontroli skarbowej obowiązują przepisy wyłączające naliczanie odsetek za cały okres postępowania kontrolnego, jeżeli decyzja nie zostanie doręczona podatnikowi w ciągu pół roku. Problem w tym, że nowelizacja z 5 marca 2010 r., której autorem była Komisja Przyjazne Państwo nie zawiera przepisów przejściowych. Podatnicy, których postępowania na dzień 1 lipca były w toku, mają kłopot z ustaleniem, czy nowe przepisy mają do nich zastosowanie.
Ponadto, brak koordynacji procesu legislacyjnego spowodował, że za niecałe dwa tygodnie wejdzie w życie rządowa nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej z 25 czerwca, która zawiera analogiczną zmianę.