Zwolnienie obejmuje zarówno darowizny na rzecz osób prywatnych, jak i szkół i innych placówek prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, a także ośrodków opieki zdrowotnej, społecznej oraz oferujących zakwaterowanie dla uczniów i studentów.

Zastosowanie zwolnienia w przypadku osób dokonujących dostawy materiałów budowlanych nie oznacza możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem tych towarów.

Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przekazać materiały budowlane powodzianom, mogą korzystać zarówno z rozwiązania określonego w ustawie o VAT, jak i w z rozporządzeniu, które ją uzupełnia. W przypadku darowizny, najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, że podatek naliczony równy jest należnemu. Jest tak wtedy, gdy wartość towaru zakupionego (wytworzonego) równa jest wartości towaru darowanego. A więc podatnik nie jest obciążany podatkiem. Rozporządzenie uzupełnia tę sytuację. Przy znacznym wzroście wartości towaru od momentu zakupu (wytworzenia) do momentu przekazania podatnik musiałby zapłacić podatek, bowiem podatek naliczony byłby znacznie mniejszy niż należny.

– Rozporządzenie przewiduje w takiej sytuacji zwolnienie, z którego może podatnik skorzystać. MF nie przewiduje wprowadzenia stawki zero – mówi Magdalena Kobos.

Z kolei Jerzy Martini, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, podkreśla, że kwestie takie jak obniżenie stawki VAT do 0 proc. w przypadku materiałów budowlanych przeznaczonych dla powodzian w świetle prawa UE nie wydają się możliwe. Zakres przypadków, w których możliwe jest stosowanie stawek obniżonych, jest ściśle określony w dyrektywie o VAT.

– Zróżnicowanie stawek VAT, a zwłaszcza istnienie stawek preferencyjnych, może istotnie wpłynąć na warunki konkurencyjne przedsiębiorstw w różnych państwach Unii. Natomiast zachowanie równych warunków konkurencyjnych w całej UE jest z punktów widzenia priorytetów Unii szczególnie istotne – stwierdza Jerzy Martini.

Co prawda stosowanie takich stawek obniżonych selektywnie i wyłącznie dla powodzian nie będzie miało negatywnego skutku zachwiania warunków konkurencji pomiędzy firmami z różnych państw UE, lecz niestety dyrektywa nie przewiduje możliwości odstępstw od standardowych stawek nawet w takich przypadkach.