Otrzymana kwota dotacji unijnych jako pochodzących ze środków publicznych jest zwolniona od podatku dochodowego. Wynika to z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Czy wydatki, jakie poniosła spółka na ich pozyskanie, może ona zaliczyć do kosztów podatkowych?

Piotr Kościańczuk, dyrektor Kancelarii Skłodowscy, tłumaczy, że wydatki związane z pozyskaniem dotacji (np. na przygotowanie wniosku czy obsługę procesu uzupełniania dokumentów) budzą kontrowersję wśród organów podatkowych.

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Przepisy wyraźnie rozdzielają te wydatki na dwie kategorie – tj. bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami.

– Oczywiste jest, że pozyskanie dotacji ma doprowadzić do wzrostu konkurencyjności firmy poprzez poprawę jej funkcjonowania. Niewątpliwie mamy więc do czynienia z wydatkiem zmierzającym do zabezpieczenia źródła przychodu – stwierdza Piotr Kościańczuk.

Jeśli więc wydatki te stają się kosztem pośrednim, to powinny one podlegać potrąceniu w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.