W okresie programowania 2007 – 2013 przewidziano dla Polski około 85 mld euro środków w ramach funduszy europejskich. Aby otrzymać dotację z tej puli, należy najpierw złożyć wniosek o otrzymanie dofinansowania. W związku z tym wiele firm skorzystało z usług doradczych, prawnych lub doradztwa inwestycyjnego. Czy takie wydatki można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu?

– Wydatki poniesione w związku ze sporządzeniem wniosku o dotację z funduszy europejskich będą kosztami podatkowymi. Uzyskanie dotacji ma bowiem ewidentnie na celu rozwój firmy oraz jej konkurencyjności – mówi Jan Furtas, ekspert podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

Dla celów podatkowych nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca otrzyma dotację, czy też nie. Nie mogą być to jednak wydatki kwalifikowane, czyli takie, które można zrefundować w ramach otrzymanego dofinansowania. Za takie wydatki kwalifikowane należy uznać np. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zawartej umowy o dotację.

Jan Furtas przypomina, że należy również pamiętać, iż w ramach realizacji środków z otrzymanej dotacji nie wszystkie poniesione wydatki będzie można uznać jako koszty uzyskania przychodu.

Na podstawie ustawy o PIT i CIT zarówno wydatki, jak i koszty bezpośrednio sfinansowane ze środków zwolnionych od opodatkowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.