Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub samorządu są zwolnione od podatku dochodowego – wynika z art. 17 ust. 1 pkt 47 i 48 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Programy operacyjne, w tym np. program Kapitał Ludzki 2007 – 2013, są środkami publicznymi.

Zdaniem Piotra Kościańczuka, dyrektora Kancelarii Skłodowscy, taka kwalifikacja środków z dotacji unijnych powoduje, że są one zwolnione z CIT.

– Wydatki pokryte z tej dotacji nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Zwolnieniu podlega kwota dotacji i jest to zwolnienie dotyczące przychodu – dodaje ekspert.

Otrzymane dotacje, mimo że zwolnione z podatku, trzeba wykazać w zeznaniu. Należy je ująć w części D.1 formularza CIT-8 w poz. 27. W części D.2 druku CIT-8 ujmuje się koszty po wyłączeniu kosztów sfinansowanych z dotacji. Kwoty dotacji należy ująć w CIT-8/O przeznaczonym do ujawnienia dochodów (przychodów) zwolnionych z podatku , a następnie do części E.1 CIT-8.