Trzy pytania do Kamila Lewandowskiego, doradcy podatkowego w Parulski & Wspólnicy - Jakie znaczenie dla przedsiębiorców może mieć wyrok potwierdzający możliwość wysyłania faktur drogą elektroniczną?
Wydatki związane z drukowaniem, wysyłką oraz archiwizacją faktur to istotna pozycja kosztowa w prawie każdej firmie. Teraz można te koszty znacząco zredukować i to bez konieczności implementacji kosztownego e-fakturowania. NSA potwierdził (wyrok z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09), że nie trzeba drukować i wysyłać faktur pocztą tradycyjną. Kontrahent może je odbierać elektronicznie, drukować i przechowywać w formie papierowej. To ciekawy i istotny wyrok dla wszystkich przedsiębiorców, który powinien wpłynąć nie tylko na zmniejszenie kosztów, ale obciążeń administracyjnych w obrocie gospodarczym.
Czy to oznacza, że firmy mogą nie drukować faktur?
Wyrok zapadł w wyniku wniosku o interpretację podatkową złożonego przez podatnika, dlatego formalnie jest on wiążący tylko w jego indywidualnej sprawie. Z praktycznego punktu widzenia rozstrzygnięcie NSA ma szansę się stać istotnym orężem w rękach podatników, którzy chcieliby pójść tą samą drogą i również przestać ponosić wysokie koszty drukowania oraz wysyłki faktur pocztą tradycyjną. Wdrożenie takiego rozwiązania bez uzyskania interpretacji w indywidualnej sprawie mogłoby jednak wiązać się z pewnym ryzykiem. Odrębną kwestią natomiast jest brak konieczności drukowania i przechowywania kopii faktur, co zostało potwierdzone w innym orzeczeniu NSA z listopada ubiegłego roku.
Co zatem mogą zrobić przedsiębiorcy, aby ułatwić sobie życie?
Wprawdzie już od kilku lat można stosować fakturowanie elektroniczne, jednak nadal jest to proces kosztowny i złożony od strony regulacji prawnych. Orzeczenia NSA wydane w ostatnich miesiącach otwierają krajowym firmom drogę do tego, co w innych krajach europejskich często jest normą od dawna tzn. dają możliwość elektronicznego przechowywania kopii faktur sprzedażowych oraz przesyłania i odbierania ich drogą elektroniczną. Dodając do tego rozwiązanie, które eliminuje konieczność gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących w celu obniżenia VAT należnego, mamy do czynienia z ciekawym wehikułem redukującym wydatki oraz optymalizującym obciążenia administracyjne związane z procesem fakturowania. Efektem takich działań będzie znaczne ograniczenie kosztów drukowania, archiwizacji czy też wysyłki faktur. Jednak aby bezpiecznie podjąć takie działania, konieczne jest uzyskanie interpretacji podatkowej w każdym indywidualnym przypadku.