Trzy pytania do Kamila Lewandowskiego, doradcy podatkowego w Parulski & Wspólnicy - Jakie znaczenie dla przedsiębiorców może mieć wyrok potwierdzający możliwość wysyłania faktur drogą elektroniczną?
Wydatki związane z drukowaniem, wysyłką oraz archiwizacją faktur to istotna pozycja kosztowa w prawie każdej firmie. Teraz można te koszty znacząco zredukować i to bez konieczności implementacji kosztownego e-fakturowania. NSA potwierdził (wyrok z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09), że nie trzeba drukować i wysyłać faktur pocztą tradycyjną. Kontrahent może je odbierać elektronicznie, drukować i przechowywać w formie papierowej. To ciekawy i istotny wyrok dla wszystkich przedsiębiorców, który powinien wpłynąć nie tylko na zmniejszenie kosztów, ale obciążeń administracyjnych w obrocie gospodarczym.
Czy to oznacza, że firmy mogą nie drukować faktur?