Podatnik, który nabywa towary lub usługi na mocy umowy z dostawcą, ma obowiązek przedstawiania faktur do akceptacji w formie podpisu. Nie trzeba jednak podpisywać każdej faktury.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że nabywcy towarów i usług, którzy podpisali umowę z dostawcą dotyczącą wystawiania faktur, mogą przedstawiać do akceptacji dostawcy zbiorcze zestawienie faktur za cały miesiąc. Co więcej, zaakceptowane w ten sposób faktury pozwalają na odliczenie VAT.
Sąd wyjaśnił, że podatnik może wystawiać faktury, jeżeli nabywca towarów i usług jest m.in. podatnikiem czynnym VAT oraz podpisze z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi umowę upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy. W umowie musi zostać określone, że podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu. Jak wyjaśnił sąd, na podstawie takiej umowy nie trzeba jednak podpisywać każdej faktury (skarżąca wyjaśniła, że miesięcznie wystawia ich 22 tysiące). Przepisy pozwalają na akceptowanie faktur wykazanych w miesięcznym zestawieniu zbiorczym.
Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III SA/Wa 2494/10