W związku z trwającymi wyborami prezydenckimi członkowie komisji wyborczych uprawnieni są do otrzymania gratyfikacji w postaci jednorazowych diet. Wysokość oraz zasady ich przyznawania reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 7 września 2005 r. (Dz.U. nr 175, poz. 1466). Jak wyjaśnia Joanna Michalska, ekspert podatkowy w KPMG, wysokość diety określona jest z góry i wynosi 380 zł dla członków okręgowych komisji wyborczych oraz 135 zł dla członków obwodowych komisji wyborczych (165 zł przysługuje przewodniczącemu a 150 zł zastępcy przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej).

– Otrzymane wynagrodzenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – mówi Joanna Michalska.

Dodaje, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby, które wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, podlegają zwolnieniu z podatku do wysokości nieprzekraczającej 2280 zł miesięcznie.

Nasza rozmówczyni przypomina, że oprócz diety, członkowie komisji powinni otrzymać informację PIT-R, której egzemplarz zostanie przekazany również do urzędu skarbowego.