Kwoty stanowiące zwrot kosztów oraz diety otrzymane przez członków komisji wyborczych są nieopodatkowane, ale tylko do 2280 zł.
Świadczenia otrzymywane przez członków komisji stanowią przychód podatkowy, ale w praktyce są oni zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Przysługują im diety, zwrot kosztów podróży i noclegów, a także zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników głosowania. Uprawnienia te reguluje kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 21, poz. 112).
Jak wyjaśnia Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP, podstawą tego zwolnienia jest art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zwolnienie to jest limitowane – do wysokości 2280 zł miesięcznie.