Przedsiębiorcy, którzy w wyniku powodzi stracili majątek firmy, mogą te straty rozliczyć podatkowo.

Barbara Głowacka, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, wskazuje, że w sytuacji gdy podatnik posiada w ewidencji środki trwałe, które ze względu na powódź utracą przydatność gospodarczą, ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzoną wartość utraconych środków trwałych.

– Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów straty poniesione w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności – wyjaśnia Barbara Głowacka.

Ekspert dodaje, że w przypadku towarów, które przedsiębiorca utracił w związku z powodzią, to co do zasady należy uznać, że następuje w tym przypadku strata w środkach obrotowych, która jest dla podatnika również kosztem uzyskania przychodu.

Trzeba tu podkreślić, że skutki podatkowe strat w środkach trwałych i środkach obrotowych w wyniku powodzi są tożsame na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

– W sytuacji gdy przedsiębiorcy otrzymają odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to trzeba mieć świadomość, że podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym – przypomina nasza rozmówczyni.