Z przygotowanego przez PwC poradnika dotyczącego podatkowego aspektu darowizn dla powodzian wynika, że objętej ulgami pomocy mogą udzielać zarówno firmy, jak i osoby indywidualne, a same darowizny mogą mieć formę pieniężną oraz rzeczową. Darowizny mogą trafiać do potrzebujących bezpośrednio od darczyńców, albo za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego (OPP).

Podatnik PIT

Eksperci z PwC wskazują, że darowizna od podatnika PIT przekazywana za pośrednictwem OPP musi być przelana na konto wybranej organizacji. Tytuł przelewu musi jednoznacznie określać przeznaczenie darowizny.

Podatnik, który przekaże taką darowiznę, będzie miał prawo do odliczenia od dochodu, w deklaracji za 2010 r., kwoty darowizny. Wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć 6 proc. dochodu. Dodatkowo w załączniku PIT/O trzeba będzie wskazać dane organizacji, m.in. nazwę i jej adres.

"Warunkiem odliczenia jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy organizacji" - informują eksperci. Przypominają, że w deklaracji za 2010 r. będzie można przekazać 1 proc. podatku na rzecz ofiar powodzi - na konto organizacji pożytku publicznego. Organizacja musi być wpisana na listę organizacji pożytku publicznego, a darowiznę przekaże urząd skarbowy.

Podatnik CIT

Z ulg mogą także skorzystać firmy przekazujące pomoc zarówno pieniężną, jak i rzeczową, za pośrednictwem OPP. Darowizna powinna być przekazana na konto wybranej organizacji, a tytuł przelewu musi jednoznacznie określać jej przeznaczenie.

"Warunkiem odliczenia jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy organizacji. W przypadku darowizn rzeczowych, uzyskaj dokument potwierdzający wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu" - radzą doradcy podatkowi z PwC.

Przypominają, że w przypadku darowizny towarów podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym można pomniejszyć również o tę część podatku VAT, której nie można odliczyć od podatku należnego.

W rozliczeniu podatkowym (CIT-8) firma będzie mogła odliczyć kwotę darowizn do wysokości 10 proc. dochodu. W załączniku CIT-8/O trzeba będzie podać kwotę dokonanej darowizny, a w załączniku CIT-D wskazać dane organizacji, m.in. jej nazwę i adres.

"Jeśli nie korzystasz z odliczenia, a przekazałeś nieodpłatnie produkty spożywcze, możesz zaliczyć do kosztów podatkowych cenę nabycia lub koszt wytworzenia tych produktów' - dodano w poradniku.

Z publikacji wynika, że także osoba, która otrzymuje darowizny, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy darowizna to pieniądze czy rzeczy.