Podatnikiem podatku od nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych jest posiadacz zależny, który faktycznie korzysta z tej nieruchomości.
W przypadku nieruchomości stanowiących własność prywatną posiadacz zależny nie może być podatnikiem (jest nim właściciel).
W jednym z ostatnich wyroków, WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1519/09) orzekł, że dzierżawca gruntu nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości, ponieważ jest posiadaczem zależnym, a posiadacze zależni nie zostali zaliczeni do podatników podatku od nieruchomości. Posiadacze zależni są jednak podatnikami w przypadku nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej. Sprawa się jednak komplikuje, jeśli posiadacz zależny wynajmuje nieruchomość.