Przedsiębiorcy, którzy zawieszą działalność gospodarczą, będą płacić od gruntów, budynków lub ich części dwu- lub trzykrotnie niższy podatek od nieruchomości.
Podatnicy, którzy zawieszą działalność gospodarczą, będą mogli od 2011 roku zaoszczędzić na podatku od nieruchomości. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który obecnie jest na etapie konsultacji. Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie, przedsiębiorcy będą płacić podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia według stawek dla gruntów, budynków lub ich części przewidzianych dla nieruchomości pozostałych, a nie jak dotychczas związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To oznacza dwu-, a nawet trzykrotne obniżenie opodatkowania (patrz ramka).

Dobry kierunek