Podatnicy, którzy zawieszą działalność gospodarczą, będą mogli od 2011 roku zaoszczędzić na podatku od nieruchomości. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który obecnie jest na etapie konsultacji. Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie, przedsiębiorcy będą płacić podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia według stawek dla gruntów, budynków lub ich części przewidzianych dla nieruchomości pozostałych, a nie jak dotychczas związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To oznacza dwu-, a nawet trzykrotne obniżenie opodatkowania (patrz ramka).

Dobry kierunek

Proponowana zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pozwoli zmniejszyć obciążenia podatkowe przedsiębiorcy z tytułu podatku od nieruchomości w okresie, gdy zawiesił on działalność gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej m.in. poprzez zastosowanie dla gruntów, budynków i ich części związanych z prowadzeniem zawieszonej działalności gospodarczej stawek właściwych dla gruntów i budynków pozostałych. Dominik Stojek, dyrektor w Deloitte, podkreśla, że obecnie zastosowanie przez przedsiębiorców niższej stawki jest możliwe np. w przypadku, gdy przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany w działalności gospodarczej ze względów technicznych.

– Podatnicy zawieszający działalność kierują się pismem Ministerstwa Finansów z 1 grudnia 2008 r. (nr PL/LS/833/111/SIA/08/376), zgodnie z którym w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej brak jest uzasadnienia dla zastosowania – dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę – stawek przewidzianych dla gruntów i budynków pozostałych – przypomina Dominik Stojek.

Z kolei Michał Nielepkowicz, starszy konsultant w Ernst & Young, podkreśla, że zdaniem sądów administracyjnych, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje zmiany statusu składników majątku, do których nadal zastosowanie mają najwyższe stawki podatku. Zmianę zakładającą dwukrotną obniżkę stawki od gruntów i trzykrotną od budynków lub ich części należy ocenić pozytywnie.

– Szczególnie korzystna powinna być dla przedsiębiorców prowadzących działalność sezonowo, dla których alternatywą było jedynie zakończenie działalności – stwierdza Michał Nielepkowicz.