Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, które wydatki podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W analizowanym przypadku podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. W 2009 roku kupił motocykl, z przeznaczeniem do wykorzystywania go w prowadzonej firmie. Ponosi wydatki m.in. na przeglądy i serwisowanie pojazdu, a także na odzież motocyklową. Nie wie, które z tych wydatków może zaliczyć do kosztów podatkowych.

Dyrektor stołecznej izby przypomniał, że kosztami uzyskania przychodów będą wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli są one racjonalnie uzasadnione, a każdy wydatek, poza wskazanymi w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodem bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów i racjonalności działania dla wyżej określonego celu. Wykazanie związku przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywaną działalnością gospodarczą oraz jego wpływ na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów spoczywa na podatniku.

Wydatki na eksploatację motocykla, takie jak koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Odnosząc się natomiast do kosztów związanych z zakupem odzieży do jazdy motocyklem oraz kasku dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że jest kwestią oczywistą, że korzystanie z motocykla pozwala na sprawne i szybkie poruszanie się po mieście. Jednak wydatek poniesiony na zakup odzieży motocyklowej nie ma ani bezpośredniego ani pośredniego związku z osiągnięciem przychodów bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Bezpośrednim celem, jaki jest związany z zakupem odzieży motocyklowej ochronnej służącej do jazdy na motocyklu jest ochrona zdrowia użytkownika, a wydatki poniesione na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2010 r. (nr IPPB1/415-251/10-3/EC).

Ważne

Wydatki firmowe będą kosztem podatkowy, gdy związane są z uzyskaniem lub zabezpieczniem źródła przychodów