Pracownik, który zmieniał pracę w ciągu roku i w jednym miesiącu uzyskał dwa wynagrodzenia, może rozliczyć koszty uzyskania przychodu według zwiększonego limitu.
Podatnicy, którzy w 2009 roku zmieniali pracę w ten sposób, że rozwiązali umowę z dotychczasowym pracodawcą w jednym miesiącu i rozpoczęli nową pracę w tym samym miesiącu, mogą mieć problemy z prawidłowym rozliczeniem kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy. Czy w sytuacji jeśli nowy i stary pracodawca wypłacili wynagrodzenia w jednym miesiącu, tj. w miesiącu zmiany pracy, podatnik może skorzystać z możliwości rozliczenia kosztów w sposób przewidziany dla podatników osiągających przychody z dwóch stosunków pracy, czyli według wyższego limitu?
W opinii Mikołaja Jabłońskiego, specjalisty podatkowego z Kancelarii Prawnej Skoczyński Wachowiak Strykowski, pracownik zmieniający pracę ma taką możliwość.
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy wynoszą 111,25 zł miesięcznie (za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł). Natomiast w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, koszty te nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy.
– Możliwość skorzystania ze zwiększonego limitu kosztów uzależniona jest od równoczesnego uzyskania przychodów równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, a nie równoczesnego trwania stosunków pracy. W kontekście przepisów równoczesne uzyskanie przychodu należy rozumieć jako uzyskanie przychodów w tym samym miesiącu – wyjaśnia Mikołaj Jabłoński.
Oznacza to, że pracownicy, których stosunki pracy nie trwały równocześnie, a uzyskiwali w jednym miesiącu przychody z dwóch stosunków pracy, mogą skorzystać ze zwiększonego limitu kosztów uzyskania przychodu. W zeznaniu rocznym PIT-37 lub PIT-36 w pozycji kosztów uzyskania przychodu ze stosunki pracy można jednak uwzględnić maksymalnie 2002,05 zł, a nie wielokrotność kwoty 1335 zł, która została wykazana w drukach PIT-11 wystawionych przez pracodawców. W przypadku gdy każdy z pracodawców, którzy odliczali podatnikowi koszty miesięczne, wykazał w PIT-11 kwotę 1335 zł, należy w zeznaniu rocznym uwzględnić 2002,05 zł
Ważne
Podatnik dojeżdżający do pracy środkami publicznego transportu może wykazać wyższe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy jeśli poniesione wydatki udokumentuje imiennymi biletami okresowymi.
2 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok