Sądy administracyjne wydają rozbieżne wyroki dotyczące ulgi dla samotnie wychowujących dziecko. Rozbieżności dotyczą osób rozwiedzionych oraz żyjących bez ślubu.
W ostatnim czasie zapadły co najmniej trzy wyroki sądów, które odmiennie podchodzą do ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Spory sprowadzają się do odpowiedzi na pytanie, kto może być osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w rezultacie rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Wątpliwości dotyczą w szczególności rozwodników lub osób wychowujących wspólne dziecko, ale niebędących małżeństwem. W rezultacie ulga podatkowa zależy od miejsca zamieszkania oraz linii orzeczniczej właściwego sądu administracyjnego.

Rozbieżne wyroki